Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:
  • do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )