Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:
  • od 9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).