Ogłoszenie wyników

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r. (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Wyniki egzaminu

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Wyniki egzaminu

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: od 9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).

Ryś

Ryś

Skip to content