Cały dzień

Wyniki egzaminu

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: od 9 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu ).

Skip to content