Cały dzień

Wyniki egzaminu

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 8 lipca 2021 r.  ( w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu )

Skip to content