Cały dzień

Ogłoszenie wyników

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r. (w przypadku egzaminu przeprowadzonego w maju i w czerwcu)

Skip to content