V SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYMIERZA RODZIN

Termin: 14 – 21.12.2021

Celem festiwalu jest propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiew, a w szczególności:

 podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży,

 zainteresowanie uczniów kulturą państw anglo-, niemiecko- i francuskojęzycznych,

oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie,

 kształtowanie postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów, ich kultury i języka,

 rozwijanie u uczniów wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności muzycznych.

REGULAMIN

1. W Festiwalu mogą brać udział uczniowie klas 0-VIII Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin – Ursynów (do akompaniamentu dopuszcza się osoby niezwiązane ze szkołą, w dowolnym przedziale wiekowym).

2. Piosenki mogą być wykonywane tylko w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Uczniowie składają tekst piosenki wraz z kartą zgłoszenia u nauczyciela danego języka obcego do akceptacji, do dnia 22.11.2021 roku. Po wyznaczonym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Nie ma możliwości wykonywania piosenek w innych językach poza wymienionymi w regulaminie. Brak prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, może uniemożliwić występ. Karta zgłoszenia znajduje się w e-mailu dotyczącym Festiwalu. Dodatkowo, wydrukowaną kartę można pobrać w pracowni muzycznej.

3. Eliminacje przeprowadzane będą w pracowni muzycznej w dniach: 29.11 – 03.12.2021 roku w czasie lekcji muzyki. Listy wykonawców zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych zostaną wywieszone w auli i na drzwiach wejściowych do korytarzy, w dniu 13.12.2021 roku.

4. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę.

5. Jedna osoba może wystąpić wielokrotnie (solo i w grupie).

6. Mile widziane występy całej klasy bądź grupy językowej, jak również piosenki o tematyce Bożonarodzeniowej.

7. Piosenki muszą być wykonywane z akompaniamentem.

8. Akompaniament może być grany „na żywo” lub w formie podkładu muzycznego tzw. półplayback lub karaoke (bez głosu prowadzącego).

9. Wykonawcy śpiewający z playbackiem nie będą brani pod uwagę przez jury.

10. Nie ma możliwości śpiewania a’capella.

11. Podkłady muzyczne powinny być dostarczone do pana Grzegorza, na podpisanym nośniku: pendrive lub płyta CD, na którym powinien znajdować się tylko jeden wybrany utwór. W przypadku kłopotów ze zgraniem utworów np. z Youtube, prosimy kontaktować się z panem Grzegorzem minimum na tydzień przed występem.

12. Przesłuchania konkursowe odbędą się w auli we wtorek 14.12.2021 roku. Godziny lekcyjne przesłuchań poszczególnych klas zostaną wywieszone wraz z listą wykonawców zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych.

13. Festiwal ma formę konkursu.

14. Wykonanie piosenek oceniane będzie przez jury.

15. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych:

 klasy 0 – III  klasy IV – V  klasy VI – VIII

16. Koncert laureatów odbędzie się w auli we wtorek 21.12.2021 roku:

 klasy 0 – III, 2 lekcja  klasy IV – V, 3 lekcja  klasy VI – VIII, 4 lekcja

Dodaj komentarz

Skip to content