Psycholog i pedagog

Zespół psychologiczno-pedagogiczny służy pomocą poprzez:

  • sprawowanie opieki psychologicznej nad dzieckiem (obserwacja zachowań w klasie, rozmowy z uczniami – również indywidualne, udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych)
  • prowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców
  • pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych
  • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej
  • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacja)
  • realizowanie zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
  • współpracę z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom udzielana jest we współpracy z rodzicami.

Opieka pedagogiczna i psychologiczna

  Agata Grudzińska      Renata Gugnacka       
poniedziałek 10:00 – 16:00 8:00 – 15:00
wtorek 08:00 – 13:00 —————
środa 08:00 – 13:00 8:00 – 15:00
czwartek 12:15 – 16:15 8:00 – 12:00
piątek ——————- 8:00 – 15:00
             Magdalena Chmielewska              Anna Sobolewska      
poniedziałek ————— 11:30 – 14:30
wtorek 11:00 – 16:00 —————-
środa 11:00 – 16:00 —————-
czwartek 08:00 – 13:00 —————-
piątek 08:00 – 13:00 11:30 – 14:30

 

 

Anna Kowalska i

Bartłomiej Jełowicki

     Paweł Głowacki     
poniedziałek 08:00 – 15:00    08:00 – 15:00 12:45 – 15:30
wtorek 08:00 – 15:00    08:00 – 15:00 7:30 – 13:00
środa 08:00 – 15:00    08:00 – 15:00 13:30 – 16:00
czwartek 11:00 – 15:00     08:00 – 15:00 7:30 – 12:00
piątek ———————————— —————