Psycholog i pedagog

Zespół psychologiczno-pedagogiczny służy pomocą poprzez:

  • sprawowanie opieki psychologicznej nad dzieckiem (obserwacja zachowań w klasie, rozmowy z uczniami – również indywidualne, udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych)
  • prowadzenie warsztatów dla uczniów i rodziców
  • pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych i emocjonalnych
  • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne i konsultacje zewnętrzne
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i udzielanie pomocy psychologicznej
  • prowadzenie zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacja)
  • realizowanie zadań wynikających ze szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
  • współpracę z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, Strażą Miejską, Policją i innymi organizacjami.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom udzielana jest we współpracy z rodzicami.

Opieka pedagogiczna i psychologiczna

 Martyna Sałkowska – Pałka     Renata Gugnacka       
poniedziałek8:15 – 16:15—————
wtorek12:00 – 15:008:00 – 13:00
środa08:15 – 12:158:00 – 16:00
czwartek11:00 – 16:008:00 – 12:30
piątek——————-8:00 – 15:30
            Ewa Puchała                   Anna Sobolewska      
poniedziałek11:00 – 16:0011:30 – 14:30
wtorek09:15 – 14:15—————-
środa10:00 – 15:00—————-
czwartek10:00 – 15:00—————-
piątek—————11:30 – 14:30