I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej przystąpią w tym roku szkolnym dzieci z klas 3J i 3M.

I Komunia Św. odbędzie się  21 maja 2022 w kościele pod wezwaniem Św. Tomasza Apostoła.

Terminy spotkań rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.:

Spotkania

data

godzina

Rozmowy indywidualne

28 września – 5 października 2021

 

Spotkanie dla rodziców

12 października 2021

18.00

Spotkanie dla rodziców

16 listopada 2021

18.00

Spotkanie dla rodziców

14 grudnia 2021

18.00

Spotkanie dla rodziców

11 stycznia 2022

18.00

Spotkanie dla rodziców

22 lutego 2022

18.00

Spotkanie dla rodziców

15 marca 2022

18.00

Pierwsza spowiedź 22 kwietnia 2022

Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego 10 maja 2022

Spotkania z dziećmi przed I Komunią św. 12, 13, 16, 17 maja 2022

Próby w kościele 16-18 maja 2022

Spowiedź przed I Komunią św. 19 maja 2022

Biały tydzień 23-27 maja 2022

Pielgrzymka do Powsina 27 maja 2022