Rekrutacja klas pierwszych i zerowych 2022/2023

                               Regulamin rekrutacji uczniów

Harmonogram rekrutacji do klas 1-szych  i zerowych Szkoły Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin  im.  Jana Pawła II na rok szkolny 2022/2023 

 

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą: 

– przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę, 

– dyrektor i wicedyrektor Szkoły, 

– wychowawcy klas, 

– pedagog i psycholog, 

– przedstawiciel Zespołu Katechetycznego. 

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową. Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Hanna Bulanda. 

 

Planujemy otwarcie dwóch klas zerowych i jednej klasy pierwszej.

Do klas zerowych przyjmiemy dzieci urodzone w 2016 roku. 

Do klasy pierwszej przyjmiemy dzieci urodzone w 2015 roku. 

 

Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach: 

– rozmowa online rodziców z przedstawicielami Zespołu

– gry i zabawy wczesnoszkolne dla dzieci.

 

Spotkanie  informacyjne odbędzie się online 15 stycznia 2022 o godzinie 10.00. 

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły do czwartku 13 stycznia 2022 na adres 

szkola@szkolajp2.pl 

Link do spotkania otrzymają Państwo e-mailem.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie online kwestionariusza dostępnego poniżej, do 13 lutego 2022  i przesłanie go mailowo do sekretariatu szkoły i zapisanie się na rozmowę indywidualną.  

Indywidualne rozmowy odbędą się online w dniach 15-18 lutego w godzinach od 15.30 do 19.30. 

Na rozmowę zapraszamy oboje rodziców, bez dzieci. 

 

Drugi etap rekrutacji – gry i zabawy wczesnoszkolne – odbędą się w szkole: 

– dla klas pierwszych 26 lutego 2022 od godziny 9.00.   

– dla klas zerowych marca 2022, od godziny 9.00.   

Na te spotkania zapraszamy dzieci i rodziców. 

 

11 marca 2022 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa. 

Regulamin rekrutacji uczniów 

Kwestionariusz dla rodziców