Rekrutacja klas pierwszych i zerowych 2021/2022

                               Regulamin rekrutacji uczniów

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  i zerowych Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin nr 112 i im.  Jana Pawła II

na rok szkolny 2021/2022

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

– przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,

– dyrektor i wicedyrektor Szkoły,

– wychowawcy klas,

– pedagog i psycholog szkolny.

Wicedyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego Zespołu.

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową. Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Hanna Bulanda.

Planujemy otwarcie dwóch klas zerowych i jednej klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy rekrutację do klasy zerowej dzieci urodzonych w 2015 roku.

Do klasy pierwszej przyjmiemy dzieci urodzone w 2014 roku.

Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach:

– rozmowa rodziców z przedstawicielami Zespołu,

– gry i zabawy wczesnoszkolne dla dzieci.

 

Spotkanie  informacyjne odbędzie się on line 13 lutego 2021 o godzinie 10.00 na platformie Teams.

Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły do czwartku 11 lutego 2021 na adres

szkola@szkolajp2.pl

Link do spotkania prześlemy na adres mailowy, z którego otrzymaliśmy  zgłoszenie chęci  udziału w rekrutacji.

 

Indywidualne rozmowy odbędą się on line w dniach 01.03.- 05.03.2021w godzinach od 15.30 do 19.30.

Na rozmowę zapraszamy oboje rodziców, bez dzieci.

Bardzo prosimy o zapisywanie się w sekretariacie szkoły od 15 lutego 2021.

Linki do spotkań indywidualnych będą wysyłane mailowo bezpośrednio przed spotkaniem.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie ankiety bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym lub on-line do  26 lutego 2021  i złożenie z sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Drugi etap rekrutacji – gry i zabawy wczesnoszkolne – odbędą się w szkole:   

Uwaga! Zmiana terminu spotkań rekrutacyjnych dla dzieci.

13 marca (sobota) klasy 1,

20 marca (sobota) zerówki.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 9.00 lub 11.00. Godzina zostanie podana osobom zainteresowanym podczas spotkań z komisją rekrutacyjną on line.       

19 marca 2021  zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do klasy 1

26 marca 2021 zostanie ogłoszona lista do zerówki i lista rezerwowa.

W sytuacji dalszych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 rekrutacja zostanie przeprowadzona on-line. Zaprosimy wtedy Państwa na spotkanie informacyjne na platformie ZOOM, rozmowy indywidualne odbędą się również on-line.

Informacje dotyczące formy w jakiej będzie przebiegała rekrutacja podamy do końca stycznia 2021 r.

Dyrekcja szkoły

Regulamin rekrutacji uczniów 

Kwestionariusz dla rodziców