REKRUTACJA DO KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Rekrutacja do klasy IV na rok szkolny 2022/2023

Dnia 22.01.2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się online spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do nowej klasy IV na rok szkolny 2022/2023.

Drugi termin online spotkania informacyjnego 12.03.2022 r. godz. 10.00

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

– przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,

– dyrektor i wicedyrektor Szkoły,

– pedagog i psycholog.

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową.

Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Maria Ciechanowska.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie online kwestionariusza, dostępnego poniżej, i przesłanie go mailowo do sekretariatu szkoły szkola@szkolajp2.pl do 12.03.2022 r.

Możliwe jest również dostarczenie wypełnionego kwestionariusza do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00 do 12.03.2022.

Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach:

UWAGA zmiana terminów!

– rozmowa online rodziców z przedstawicielami Zespołu, w terminie 14 – 18.03.2022 r.

– spotkanie dla dzieci w dn. 19.03.2022 r.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do dnia 23.03.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu. Prowadzona przez nas Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin powstała z połączenia 6-letniej SP i 3-letniego Gimnazjum. W zmieniającej się rzeczywistości staramy się czerpać z dotychczasowych, sprawdzonych rozwiązań.  Szukajmy jednocześnie dróg, które pozwalają w nowej, 8-letniej szkole tworzyć uczniom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy tak, aby wzrastały nie tylko w latach ale i mądrości.

Jesteśmy Szkołą katolicką, to znaczy odwołującą się w wychowaniu do personalizmu chrześcijańskiego, dekalogu, pomagającą dzieciom odkrywać istniejące w świecie obiektywne wartości, wspierającą  ich rozwój duchowy, intelektualny i fizyczny.

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra nauczycieli, własny, nowoczesny budynek, ale przede wszystkim środowisko, jakie staramy się tworzyć, budując wspólnotę miedzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.

W sferze edukacyjnej  od lat odnosimy duże sukcesy, będąc zwykle w pierwszej dziesiątce szkół pod względem wyniku egzaminów państwowych, a biorąc pod uwagę wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej – w pierwszej trójce.

Co roku nasi uczniowie są laureatami i finalistami kuratoryjnych konkursów przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiad wiedzy.

Bardzo ważna jest dla nas edukacja matematyczna. To w naszej szkole powstał autorski program nauczania matematyki profesora Wojciecha Guzickiego, który był od lat realizowany w naszym Gimnazjum pod patronatem wydziału matematycznego UW. Obecnie wprowadzamy autorskie metody nauczania matematyki już od klasy „0” szkoły podstawowej. Pozwala to nie tylko nie tracić predyspozycji matematycznych, jakie mają dzieci, ale także pomagać uzdolnionym uczniom odnosić sukcesy. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce szkół w Polsce pod względem liczby laureatów Olimpiady Matematycznej Juniorów.

Realizujemy też wiele autorskich projektów humanistycznych i przyrodniczych. Mamy autorski program dziedzictwa kulturowego i edukacji filmowej. Organizujemy rekolekcje (od klas VI wyjazdowe), wyjazdy edukacyjne, obozy naukowe, mamy bogaty program wymian międzynarodowych, międzyszkolne projekty w ramach programu Erasmus +. Podczas całego okresu nauczania realizujemy rozszerzony program nauczania języków obcych.

W  otaczającym nas trudnym świecie staramy się zapewnić naszym uczniom profesjonalną opiekę pedagogiczną i psychologiczną.

Jeśli chcą Państwo poznać naszą szkołę, zapraszamy na spotkania informacyjne!

 

Kwestionariusz klas IV dla rodziców do pobrania

Regulamin rekrutacji uczniów