Tradycją naszej szkoły stało się wręczanie uczniom klas 4 i 5 Pomarańczek. Jest to nagroda, wręczana przez dyrektora szkoły uczniom, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli laury w konkursach i zawodach pozaszkolnych lub odznaczyli się wyjątkową postawą koleżeńską.

Dodaj komentarz

Skip to content