Projekty naukowe

ERASMUS+

Projekt: „Science – Soft Skills – Tutoring”

Od 1.09.2018 r. w ramach programu ERASMUS+ realizujemy projekt

„Science – Soft Skills – Tutoring” we współpracy ze szkołami:

School 21, Pitchford Street, E15 4RZ London, Great Britain, www.school21.org.uk

Francis Street CBS, John Dillon Street, Dublin 8, Ireland, www.francisstcbs.ie

Colégio de São José, Lda, Rua Frei Tomé de Jesus, nº11, 3000-195 Coimbra, Portugal,

www.colegiosjose-coimbra.com

Namik Kemal Anadolu Lisesi, Kavacık 1490, 55090 Samsun, Turkey,

http://samsunnkal.meb.k12.tr/

Strona internetowa projektu: https://www.school21.org.uk/erasmusplus

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji u min. 10 nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w projekt dzięki uczestnictwu we wzajemnych szkoleniach i wymianie doświadczeń,
  • poprawa efektywności wykorzystania zasobów tutoringu i mentoringu w praktyce szkolnej
  • poprawa tzw. umiejętności miękkich wśród uczniów dzięki mobilnościom i podjętym działaniom w projekcie
  • wzrost efektywności, motywacji i poprawa wyników nauczania w zakresie matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz ICT
  • podjęcie inicjatyw w procesie nauczania do modyfikowania i uatrakcyjnienia stosowanych programów nauczania

WARTOŚĆ DODANA: stworzenie zasobów edukacyjnych udostępnionych na stronie projektu

PRIORYTETY: Ugruntowanie statusu zawodów nauczycielskich i wspieranie zdobywania

umiejętności i kompetencji zarówno przez nauczycieli jak i uczniów.

Zasadniczym elementem projektu są spotkania nauczycieli i uczniów, w ramach których odbywają się krótkie programy szkoleniowe.

Projekt koncentruje się na współpracy międzynarodowej partnerskich szkół wspierającej wymianę dobrych praktyk.

Projekt bezpośrednio wspiera nauczycieli i uczniów w zdobywaniu i podwyższaniu kluczowych kompetencji – w tym umiejętności podstawowych, przekrojowych, miękkich, przedsiębiorczości, znajomości języków obcych i kompetencji cyfrowych.

Bezspornie dla całego partnerstwa udział w projekcie będzie szansą na nawiązanie bliskich

kontaktów, poznanie różnych kultur.

Projekt zakończy się 31.08.2020 r.

Projekt:  „Cudze chwalicie …”

Jedną ze stałych metod pracy w naszej szkole są projekty naukowe i społeczne, takie jak: Cudze chwalicie …, Warszawa, tydzień przyrodniczy, Dzień Sztuki, tydzień medialny, projekty muzyczne.

Projekty pozwalają nam odchodzić w nauczaniu od systemu klasowo-lekcyjnego, uczą samodzielności myślenia i działania.

Autorski program geograficzny i takie projekty jak np. Imigranci, otwierają naszych uczniów na piękno stworzenia, ale także oswajają z trudnymi problemami dzisiejszego świata.