Nauczanie autonomiczne

Bolączką systemu edukacji jest ograniczenie samodzielności uczniów w zdobywaniu wiedzy i braniu za ten proces odpowiedzialności.

Od trzech lat w najstarszych klasach wprowadzamy system nauczania autonomicznego. Ma on sprawić, że szkoła będzie miejscem, w którym uczeń nie tyle jest nauczany, co może samodzielnie, choć pod okiem tutora, zdobywać wiedzę.