Montessori

W edukacji dzieci najmłodszych, w klasach 0-3, wprowadzone są elementy pedagogiki Marii Montessori. Realizujemy je w jednej klasie na każdym poziomie.

W tych klasach ważny jest czas, gdy dzieci w ciszy i skupieniu pracują indywidualnie bądź w parach, z wybranymi przez siebie pomocami edukacyjnymi.