Języki obce

Dużą wagę przywiązujemy do nauczania języków obcych. Aby uczyć, skutecznie nauczyciele chętnie się szkolą i wprowadzają na lekcjach nowe metody nauczania. Często realizujemy projekty językowe i interdyscyplinarne.

Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych.

W naszej szkole wszyscy uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo w podziale na grupy. 

W klasach 0-3 dzieci uczą się metodą Early Stage. 

Od klasy 4-tej wprowadzamy drugi język, do wyboru niemiecki lub francuski w wymiarze 3 godzin tygodniowo, a od klasy 6-tej 4 godzin tygodniowo.