Z kim chcemy współpracować

Z rodzicami, którzy:

  • wierzą w naszą dobrą wolę
  • rozumieją sens współpracy
  • godzą się na przepływ informacji

Z uczniem, który:

  • chce się uczyć
  • szanuje otaczający go świat
  • szanuje dorosłych i rówieśników oraz ich pracę
  • szanuje sferę sacrum i poszukuje prawdy