Wizerunek ucznia

  • Rozwija i pogłębia swój związek z Bogiem, stara się odkrywać jego obecność we własnym życiu; pogłębia swoje rozumienie, kim jest Chrystus i co to znaczy być dobrym Chrześcijaninem.
  • Ma poczucie własnej wartości i wartości innych ludzi, wynikającej z faktu bycia dzieckiem Boga.
  • Szuka możliwości działania, nie w celu potwierdzenia własnej wartości, realizacji własnych ambicji czy prestiżu, ale w imię dostrzeganego w świecie dobra; wykorzystuje swoje talenty na rzecz innych, szczególnie tych potrzebujących.
  • Stara się dokonywać świadomych wyborów. Jest gotowy pytać: Co jest naprawdę ważne? Co mogę robić więcej? Co więcej mogę dać w każdej dziedzinie życia?
  • Ma rzetelną wiedzę o świecie i potrafi ją wykorzystać; kieruje się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności, a nie pragnieniem przewyższania w sukcesach innych.
  • Zna historię i dziedzictwo kulturowe Polski. Jest patriotą w jednoczącej się Europie.
  • Jest obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie.
  • Jest świadomy faktu przynależności do społeczności Szkół Przymierza Rodzin, szanuje wyznawane tu wartości i tych, którzy je przekazują.