Jak rozumiemy zadania szkoły 

Dydaktyczne 

  • Pomóc zdobyć wiedzę na miarę możliwości ucznia 
  • Stworzyć miejsce, gdzie uczeń może się uczyć, a nie tylko być nauczanym 
  • Pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych talentów 
  • Przygotować do egzaminu państwowego i następnego etapu nauki 

 

Wychowawcze 

  • Wspomóc rodziców w budowaniu relacji wychowawczych z dzieckiem 
  • Pomagać uczniom rozumieć siebie samego i otaczający świat 
  • Doprowadzić do samodzielności i świadomego podejmowania decyzji 
  • Odkryć prawdziwe poczucie własnej wartości