Ze względu na sytuację epidemiczną zmuszeni jesteśmy przesunąć termin egzaminu z matematyki do klasy 6-tej na sobotę 22 maja 2021, na godzinę 10.00 Dalsze informacje będziemy przekazywać Państwu w późniejszym