Dysponujemy własnym, nowoczesnym budynkiem, halą sportową oraz boiskami

Zbudowany ze składek społecznych budynek powstał w latach 1997 – 2001. Został zaprojektowany przez prof.arch. Witolda Benedeka i arch. Irminę Samełko-Benedek, którzy w 2002 roku otrzymali za ten projekt nagrodę ministra infrastruktury.

 
 
 

Z życia naszej szkoły

Kalendarium
Wydarzenia

 

Wydarzenia

Konkursy i zawody

Konkursy i zawody

 

 

Nasza Szkoła jest szkołą katolicką, w której staramy się, aby każdy mógł czuć się osobą ważną i niepowtarzalną.

Pragniemy: żeby nasz uczeń znalazł tu możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy o świecie, co pomoże mu świadomie wybierać dalszą drogę życiową, zgodnie z odkrytymi zdolnościami i rozbudzonymi zainteresowaniami. Tworzymy szkołę, w której każdy nauczyciel  swoim talentem i zaangażowaniem może ucznia w tym wspierać, a każdy rodzic może liczyć na pomoc w wychowaniu własnego dziecka. 

Bo Szkoła to przede wszystkim tworzący ją ludzie: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Zapraszamy!

 

 
 
System wychowawczy oparty jest na tradycyjnych wartościach i wieloletnim doświadczeniu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Celem nauczania jest zdobycie wiedzy i umiejętności rozumnego posługiwania się nią.

Szkoła oferuje autorskie programy nauczania i wiele zajęć fakultatywnych.

Program nauczania realizujemy również podczas wyjazdów, obozów naukowych

Nasi nauczyciele są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą i są zaangażowani w to, co robią. Starają się być przyjaciółmi uczniów, ale stawiają im wymagania.

Uczestniczymy w międzynarodowych programach naukowych, współpracujemy ze szkołami w wielu krajach europejskich.